Eggproduksjon

Hønehuset, da det sto nytt i 2002

Hønehuset, da det sto nytt i 2002

Eggproduksjon på Høystad

Vi har drevet med eggproduksjon på Høystad siden 2002. Vi bygde et helt nytt hønsehus fra bunnen.

Da vi startet opp, hadde vi 5500 høner i bur innredning. Like etter bestemte regjeringen at Norge skulle følge EU og forby hold av verpehøner i tradisjonelle 3 høners bur. Vi hadde bur som kunne bygges om til miljøbur, der det er vagler, strøbad og rede, men vi fant ut at vi heller ville satse på frittgående høner.

Den gangen var det fortsatt litt skummelt, siden denne driftsformen var ny og det var lite erfaring på området. Det var problemer med "hysteri" og sykdom.

Etter å ha innhentet informasjon om moderne frittgående systemer for verpehøner, der hønenes adferds behov var bedre dekket, modnet tanken om å bytte innredning.

Frittgående innredning, fleretasje system

Frittgående innredning, fleretasje system

Frittgående høner

I 2010 valgte vi å kaste ut den 8 år gamle bur innredningen og gikk til innkjøp av en ny fleretasjes innredning (Aviar) fra Fjøssystemer As og Big Dutchman.

I en slik innredning kan hønene bevege seg fritt rundt i systemet. Om natten liker hønene å sette sette seg høyt på en gren i et tre for å beskytte seg mot rovdyr. Om dagen liker de å hoppe ned på bakken for å hakke og rote på bakken. I tillegg liker de å rense fjærdrakten sin ved å "bade" i strøet på bakken. Når de skal legge egg, vil de ha et rede som er litt "mørkt" og trekk fritt.

Innredingen vi har valgt oppfyller disse behovene. Vi har ikke tre med grener i hønehuset, men vi har vagler laget av rør, som er plassert i flere høyder, slik at hønene kan sove og hvile i den høyden de ønsker. Hønene har en rang ordning der de sterkeste hønene sitter på toppen, mens de med lavere rang må finne seg i å sitte litt lavere.

Inne i innredningen finner du redene, der mesteparten av hønene legger eggene sine. Redene har en oransje gardin, slik at det ikke skal komme inn for mye lys og for at hønene skal kunne ligge der og legge eggene sine i ro og fred fra andre høner. Gulvet inne i redet er skrått, slik at eggene triller inn mot et transportbånd som ligger midt i innredningen. Dette transportbåndet går helt fram til eggpakke maskinen. Noen høner velger å legge egget sitt på ristene eller på gulvet. Disse eggene må vi gå inn og plukke for hånd. Dette er en del jobb, men vi får samtidig en god oversikt over at alle hønene har det bra og ikke er syke eller skadet.

På gulvet er det strø som hønene kan rote i og rense fjærdrakten sin i. Til å begynne med, legger vi ut sagflis, men etter hvert vil strølaget bygge seg opp av for rester som ligger på gulvet og av tørket gjødsel. Strølaget blir etter hvert så tykt av vi må ta ut noe av det.

Du kan lese mer om driftsformer her.

Hanen er sjefen i flokken

Hanen er sjefen i flokken

Høna

Vi har en hybrid som heter Dekalb White. Det er en hvit høne som legger hvite egg. Vi kjøper hønene av Børge Undheim As og de kommer og leverer hønene i containere med hjul på rampa utenfor hønehuset, slik at vi kan trille dem inn og slippe dem løs. Noen ganger får vi med en hane. Han

Dekalb er en høne som er tilpasset frittgående systemer. Hun legger mange egg og har en god helse.

I Norge har vi hønene i ett innsett (fra 15 ukers alder til 78 uker. Da avlives alle hønene i hønehuset og huset vaskes og desinfiseres for å gjøre klart til nye unge høner. Dette gjøres for å sikre en god dyrevelferd og trygg mat.

Hver 15. uke tar vi en salmonella prøve som sendes Veterinærinstituttet. I tillegg blir alle råvarene i foret som hønene spiser, sjekket for salmonella.

Norge er et av få land i verden som kan garantere av eggene er fri for salmonella.

Her kan du lese mer om regelverket som er knyttet til hold av fjørfe i Norge

Eggene kommer på transportbånd inn fra hønehuset

Eggene kommer på transportbånd inn fra hønehuset

Egg

Nesten alle hønene legger ett egg hver dag (90-95% verping).

Vi plukker eggene tidlig på morgenen, så snart hønene har lagt egget sitt. Vi pakker mellom 7000 og 7400 egg hver dag, hele året.

Vi har en pakkemaskin som setter eggene på brett. Vi stabler brettene oppå hverandre og setter dem på en pall. Deretter blir eggene satt på kjølelager. En pall inneholder 10800 egg.

I Norge er eggene nedkjølt fra de er pakket i hønehuset, helt fram til du kjøper det i butikken.

Våre egg blir hentet av Nortura og selges i butikkene som Prior egg fra frittgående høner.

Egg er et sunt og har mange viktige næringsstoffer.

Strøkorn av hel hvete.

Sysselsetting

I tillegg til utformingen av innredningene, gir vi hønene forskjellige ting for å gi hønene sysselsetting.

Tidlig i innsettet gir vi hønene strøkorn på gulvet, som hønene leter etter på gulvet og spiser. Mot slutten av innsettet blir strøkornet byttet ut med skjellsand eller kalkstein. Vi gir dette for å gi hønene et ekstra tilskudd av kalsium for å sikre et solid skall på eggene ut over i innsettet, etter som kalsium reservene i skjelettet avtar.

Hønene får også hakkestein (peckstone) som de kan hakke på og vi har lagt ut noen tomme smågodt bokser og andre småting på gulvet som hønene kan leke med.

Innimellom får hønene et tilskudd av kråsstein. Kråsstein er hønas "tenner". Høna har en muskelmage (kråsen) der det ligger små steiner. Når høna spiser, passerer maten muskelmagen på veien inn i fordøyelsessystemet. Maten blir her malt opp til fint mel når muskelmagen trekker seg sammen.

Her kan du lese mer om hva som kreves av produsenter av Prior frittgående egg.