Sau

Vi har ca 100 vinterfora sauer. Det betyr at vi har ca 100 søyer over vinteren som skal få lam til våren. Hver vår kommer det til verden ca 180 små søte lam.

Sauen vår går ute fra ca 15. mai til snøen kommer. Om sommeren, så snart et er grønt ute, blir de sluppet på Stulskjølen, her lever de helt fritt fram til de blir sanket første helga i september.

Vi har tidligere vært plaget av rovdyr som har forsynt seg av sauene våre, men de siste årene har deg gått ganske bra. Helt til nå i sommer. I høst manglet vi 8 søyer og 15 lam. Vi har bare funnet igjen en av søyene og 3 av lammene. Det er ganske normalt å finne igjen ca 10% av det som blir borte. Rovdyr som jerven drar med seg store lam og senker dem i bekker og myr.

Sauehuset vårt er gammelt og upraktisk og vi ønsker å bygge et nytt sauehus for sauen vår. Det er overproduksjon på sau og lam i Norge nå, så prisene på kjøtt er lave. Det gir liten inntjening og stram økonomi i forhold til å bygge nytt sauehus.